Uupumuksen syitä ja oireita

Uupumuksen syitä ja oireita

Uupumuksen syitä ja oireita. Asia, joka on edelleen hyvin vähän esillä, vaikka kyseessä on yksi aikamme yleisimmistä syistä pitkille sairaslomille. Moni kokee uupumusta välttämättä ymmärtämättä edes mistä on kyse. Olin yksi heistä, koin uupumuksen 27-vuotiaana vuosia sitten, mutta se pääsi yllättämään minut, sillä tämä ei ollut käynyt edes mielessäni ennen sitä.

Uupumuksen syyt ja oireet sekä toipuminen ovat asioita, josta pitäisi mielestäni voida puhua enemmän ja avoimemmin. Huomaan itsessäni vastustusta tätä kirjoittaessa, koska aihe on jotenkin niin kaksijakoinen, tärkeä, mutta samalla leimaava. Toivoisin tähän muutosta, jonka vuoksi nostan asian esille ja tulen nostamaan myös jatkossa jakamalla myöhemmin kokemuksiani ja ajatuksiani aiheesta.

Uupumuksen syitä ja oireita

Uupumuksen syitä ja oireita

Varmasti moni asia ja jokaisella on omat yksilölliset syynsä ja seurauksensa. Nykyinen maailman malli on kuitenkin haastava monella tavalla ja uupumisen taustalla voi olla monta pienempää kokonaisuutta, ei vain yhtä selittävää tekijää. Jos uupumuksen tunne jatkuu pitkään, se voi olla merkki siitä, että lepo ja rasitus eivät ole tasapainossa (Mielenterveystalo.fi).

Itse kuitenkin koen, että iso tekijä on se, että me emme enää tunne itseämme. Olemme vieraantuneet siitä, ketä olemme, mitä tunnemme ja mikä on meille oikeasti merkityksellistä. Ja kun nämä asiat ovat hukassa, me emme kykene tekemään valintoja niin, että tukisimme omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ja mitä pidemäpään valitsemme itseämme vastaan, sitä suurempi on todennäköisyys, että jossain kohden uupumus koputtelee ovelle.

Uupumuksen syitä ja oireita

Mistä tunnistat uupumuksen?

Merkit uupumisesta voivat olla myös monenlaisia ja kaikilla oirehdinta on omanlaistaan. Yhteinen tekijä on kuitenkin sekä kehon että mielen väsyminen. Työuupumus tapahtuu usein vähitellen ja siinä on stressin lisäksi kolme oireen kautta, jotka ovat uupumusväsymys, kyynistyneisyys ja alentunut ammatilline itsentunto (Lääkärikirja Duodecim, Kirsi Ahola, Katinka Tuisku & Helena Rossi, 2018).

Tässä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota niiden jatkuessa pitkään ja jotka on hyvä tiedostaa itsessään/omassa elämässään:

 • Miten reagoit stressiin? Jos tiedät reagoivasi esimerkiksi päänsäryllä tai vatsalla, voi alkava uupumus viestiä kroonistuneella pääkivulla tai vatsaoireilla
 • Oletko huomannut, että kehosi tuntuu olevan jatkuvasti hälytystilassa ja lihakset jännittyneinä? Pitkään jatkunut stressi aiheuttaa kehossa jatkuvan hätätilan, jonka aikana kehosi valmistautuu pakenemaan, tässä kohden vain tilanne jää päälle ja hermosto jää ylikierroksille
 • Miten palaudut? Onko vaikea levätä niin, että koet siitä olevan apua? Riittäkö viikonloppu tai muu lyhyt palautumisjakso siihen, että vireystasosi on hyvä? Jos keho ja mieli käy koko ajan ylikierroksilla voi lepääminen ja palautuminen olla vaikeaa
 • Onko ruokahalusi muuttunut? Eikö tee mieli syödä tai et koe sille tarvetta? Muuttunut tai vähentynyt ruokahalu on yksi uupumuksen oire
 • Unettomuus tai vaikeus nukahtaa, lepo on ihmiselle ensisijaisen tärkeää ja sitä pitäisi olla riittävästä ja riittävän laadukkaasti. Stressi tuo usein mukanaan univaikeuksia, levon väheneminen kuormittaa mieltä ja kehoa lisää, jolloin oravanpyörä on valmis
 • Unohteletko asioita? Oletko huomannut, että et opi uutta? Uupumus vaikuttaa myös näihin taitoihin
 • Jatkuva ahdistus tai masennuksen oireet liittyvät myös uupumukseen, koetko mielihyvää enää ollenkaan tai oletko huomannut, että ajattelutapasi on muuttunut negatiivisempaan suuntaan?
Uupumuksen syitä ja oireita

Syyt uupumiselle

Uupumisen syitä ja seurauksia on vaikka kuinka paljon, onko kyseessä enemmän yksilöön vai kokonaisvaltaisemminn yhteiskuntaan/ympäristöön liittyvät seikat, riippuu aina tilanteesta. Kuormitustekijöitä voivat olla mm. psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät (Työterveyslaitos).

Täydellisyyden tavoittelu, riittämättömyyden tunteet sekä ympäristön luoma paine ovat varmasti monelle ainakin osasyy uupumiseen. Ja jokainen edellämainituistakin voi johtua nykyisestä ympäristöstä, vanhoista opituista ajattelumalleista tai jostakin muusta.

Syitä uupumiselle voivat olla mm:

 • Jatkuva kiire ja stressi liittyen työhön, vapaa-aikaan tai ihmissuhteisiin
 • Ympäristön aiheuttamat paineet siitä, mitä ja minkälainen sinun pitäisi olla tai mitä pitäisi saavuttaa tiettyyn aikaan mennessä
 • Jatkuva kulissien ylläpito ja yritys piilottaa ongelmia, olivat ne työ -tai vapaa-ajan asioita
 • Kontrollin tarve ja perfektionismi ylivietynä
 • Itsetuntemuksen olemattomuus ja tätä kautta merkityksettömyyden tai selittämättömän tyhjyyden tunteet (joita koitetaan täyttää ulkopuolisilla asioilla)
 • Vaativuus itseään kohtaan ja liiallinen paineistus
 • Unen ja ravinnon vähyys (usein yhdistyy selkeästi esim. stressiin)

Miksi uupumukseen kannattaa tarttua?

Usein uupumuksesta toipuminen vie pitkään ja mitä pidemmälle uupuminen on päässyt, sitä kauemmin myös toipuminen kestää. Vaikka kyseessä olisi työuupumus on sillä vaikutusta kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään. Uupumus vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja yleiseen mielentilaan niin paljon, että väistämättä jokainen elämän osa-aluea vaikuttuu uupumuksesta.

Vaikka kiire ja jatkuva stressi tuntuvat olevan jotenkin jopa suotavia määreitä nykyään, ei niiden ihannointi ja normaalina pitäminen lopulta kanna kovin pitkälle. Uupumuksessa on kyse niin kokonaisvaltaisesta asiasta, että siitä kärsiminen vaikuttaa väistämättä muihinkin kuin sitä kokevaan. Ei ole tarkoituksenmukaista olla aina väsynyt ja kiukkuinen ja kehomme ei kestä jatkuvaa stressiä.

Vallalla oleva ajatus siitä, että ihmisen tulisi kestää mitä vain ja toimia kuin robotti, ei ole kestävällä pohjalla. Ihmisyyden vähättely ja se, että väsymistä pidetään heikkoutena eivät ole toimivia ajatusmalleja. Uupumus voi koskettaa ketä vain, kun olosuhteet ovat otolliset riittävän pitkään. Ei ole väärin tai heikkoutta hakea apua ajoissa.

Ja sinulle, joka kärsit uupumuksesta haluan sanoa. Usko minua, valoa on tunnelin päässä.

Uupumuksen syitä ja oireita

Löydät minut myös Facebookista ja Instagramista

Palaa kotisivulle tästä

Kuvat: Pixabay

Lähteet:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/uupumus.aspx
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00681
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus/

 

Vastaa